Klubbladet

Klubben udgiver et medlemsblad 4 gange årligt. Her kan medlemmer af Dansk Schapendoes Klub læse diverse oplysninger omkring klubbens forskellige arrangementer og aktiviteter, samt oplysende artikler, læserbreve, fotos og meget mere af interesse for Schapendoes-ejere.

Husk venligst på, at såfremt I sender billeder til bladet, må de IKKE indsættes i Word-dokumenter men skal vedhæftes separat, og at alle billeder skal være i minimum størrelse 9 x 13 cm og i en opløsning på mindst 200 dpi – ellers bliver resultatet desværre ikke som forventet.

Jeg modtager helst materiale skrevet direkte i en mail, eller i flg. formater: PDF, Word, Txt og ikke i Publisher.

 

Har du spørgsmål?

Så kontakt redaktøren, Mette Voldmester:

redaktion@schapendoes.dk

Ønskes materiale retur, vedlæg frankeret svarkuvert.

Layout: Mette Voldmester
Bladet trykkes hos Jørgen Rüsz, Dansk Terovejs ApS
Ansvarshavende for bladet: Formanden for klubben.

 

Annoncer i klubbladet

Medlemmer/ikke medlemmer:
1/1 side (bredde 165 x højde 250 mm) pr. gang, kr. 500,-/650,-
1/1 side årligt (4 x årligt), kr. 1500,-/1950,-
½ side (bredde 165 x højde 123 mm) pr. gang, kr. 250,-/350,-
½ side årligt (4 x årligt), kr. 750,-/1000,-
¼ side (bredde 79 x højde 123 mm eller
bredde 165 x højde 59 mm) pr. gang, kr. 135,-/200,-
¼ side årligt (4 x årligt), kr. 415,-/600,-

NB! Angående annoncer i bladet:
Man skal SELV levere en HELT færdig annonce klar til indrykning uden ekstra arbejde for redaktøren. Annoncer og billeder modtages i:
PDF, JPG, Tiff eller EPS alle i mindst 200 dpi opløsning eller kontakt redaktion@schapendoes.dk .


Deadlines for annoncer til blad er i 2021

Blad nr. 01 -  7. februar
Blad nr. 02 -  6. juni
Blad nr. 03 - 17 Oktober
   

Hvor blev bladet af?
Vi får indimellem blade retur, fordi posten ikke kan finde modtager. Hvis du har skiftet adresse siden indmeldelse, bedes du rette henvendelse til klubbens kasserer  kasserer@schapendoes.dk og oplyse din nye adresse.