Medlemskab

Kontingenter 2018

Ungdomsmedlemmer                                       kr. 150,-
Enkelt medlem                                                  kr. 300,-
Husstandsmedlem (2. person i husstanden)    kr. 150,-
Nye medlemmer (året ud) 1. halvår                  kr. 150,- 
Nye medlemmer (året ud) 2. halvår                  kr.  75,-
Ekstra gebyr for udenlandske medlemmer       kr.  50,-

Nye medlemmer betaler til klubbens bankkonto
alle andre betaler kontingent som DKK opkræver i januar
Betalingsfrist : den 10. februar

Husk at meddele evt. adresseændring til Kassereren