DKKs avlsrestriktioner

Nye restriktioner indførtes fra 1. maj 2012:

PRA-Krav: Hvalpe kan ikke registreres/stambogsføres i DKK, medmindre der for begge forældre før parring foreligger DNA-test resultat for ccdc66/PRA.Testen skal foretages på UVDL, Postboks 85422, 3508 AK, Utrecht, Holland.(testen kaldes i omtale gPRA - genetisk PRA test)

En DNA-test gælder for livstid.

Fri: Må parres med fri eller anlægsbærer.

Anlægsbærer: Må kun parres med fri.

Påvist: Må ikke bruges i avl.


Hvis begge forældredyr er kendt ccdc66/PRA-fri ved DNA-testen, bortfalder testkravet for PRA på afkommet i Danmark. Det registreres herefter "Fri grundet forældres DNA-test".
Restriktionen indførtes den 1. maj 2012 og omfatter alle hunde i racen.

Klik HER for at se Vejledning vedr. gPRA Test. 

 

DKK's Avlsanbefaling:

For at få påtegning på stambogen om at hunden er avlet efter specialklubbens og DKKs avlsanbefalinger skal begger forældredyr være godkendt på et dansk, hollandsk eller tysk avlsgodkendelsesarrangement.

OBS: Ved avlsbedømmelse i et land, som kun avlsbedømmer, men ikke laver en avlsgodkendelse (f.eks. Sverige) kan man få avlsbedømmelsen godkendt af ASU i Danmark (under forudsætning af at hunden lever op til de i Holland givne krav). Det koster 150,00 kr, som skal betales til klubbens konto samtidig med at avlsbedømmelsen og et foto af hunden indsendes til avlsudvalg@schapendoes.dk. 
Registrering af en avlsbedømmelse i DKK vil stadig koste et registreringsgebyr på d.d. 105 kr,som betales til Dansk Schapendoes Klub samtidig med at ASU får henvendelse om at ordne registreringen. Beløbet og den godkendte avlsbedømmelse videresendes af ASU til DKK. (se også under avlsbedømmelse udenfor dansk regi) link.

Der skal også på behørig vis dokumenteres for at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises desuden til DKK´s stambogsførings regler.

Generel HD information:
Der er ikke krav om HD-fotografering hos Schapendoes.
Såfremt der i anden anledning konstateres D eller E status, kan disse hunde ikke anvendes i avl.
Tidligste alder for fotografering:
HD foto 12 mdr. 
AD foto 12 mdr. 
OCD foto 12 mdr.
Gælder for alle hunde i racen fra den 1. januar 2005.