Klubbladet

Kontakt: redaktion@schapendoes.dk


Klubben udgiver et medlemsblad 4 gange årligt. Her kan medlemmer af Dansk Schapendoes Klub læse diverse oplysninger omkring klubbens forskellige arrangementer og aktiviteter, samt oplysende artikler, læserbreve, fotos og meget mere af interesse for Schapendoes-ejere.

Vi modtager helst materiale skrevet direkte i en mail, eller i flg. formater: PDF, Word, Txt og ikke i Publisher.

OBS: Alt materiale til bladet samles hos redaktionen og sendes først samlet afsted til Mette Voldmester, når det er klart til at blive sat op.

Har du materiale til bladet eller spørgsmål?

Så kontakt redaktionen: redaktion@schapendoes.dk

Husk venligst på, at såfremt I sender billeder til bladet, må de IKKE indsættes i Word-dokumenter men skal vedhæftes separat, og at alle billeder skal være i minimum størrelse 9 x 13 cm og i en opløsning på mindst 200 dpi – ellers bliver resultatet desværre ikke som forventet.   

Fotos til fotokonkurrencen sendes til: konkurrence@schapendoes.dk

Ønskes materiale retur, vedlæg frankeret svarkuvert.

Layout: Sofie Amalie Voldmester
Bladet trykkes hos Jørgen Rüsz, Dansk Terovejs ApS
Ansvarshavende for bladet: Formanden for klubben.

Annoncer i klubbladet

Medlemmer/ikke medlemmer:
1/1 side (bredde 165 x højde 250 mm) pr. gang, kr. 500,-/650,-
1/1 side årligt (4 x årligt), kr. 1500,-/1950,-
½ side (bredde 165 x højde 123 mm) pr. gang, kr. 250,-/350,-
½ side årligt (4 x årligt), kr. 750,-/1000,-
¼ side (bredde 79 x højde 123 mm eller
bredde 165 x højde 59 mm) pr. gang, kr. 135,-/200,-
¼ side årligt (4 x årligt), kr. 415,-/600,-

NB! Angående annoncer i bladet:
Man skal SELV levere en HELT færdig annonce klar til indrykning uden ekstra arbejde for redaktøren. Annoncer og billeder modtages i:
PDF, JPG, Tiff eller EPS alle i mindst 200 dpi opløsning eller kontakt redaktion@schapendoes.dk

Deadlines for annoncer til blad er

Blad nr 1 - 1. februar
Blad nr 2 - 1. Maj
Blad nr 2 - 1. August
Blad nr 2 - 1. November

Hvor blev bladet af?

Vi får indimellem blade retur, fordi posten ikke kan finde modtager. Hvis du har skiftet adresse siden indmeldelse, bedes du rette henvendelse til klubbens kasserer: kasserer@schapendoes.dk  og oplyse din nye adresse.

Husk at det er vigtigt at der er navn på postkassen.