Rally O

En blanding af agility, lydighed og trix – her kan alle være med ...

Rally lydighed
Rally er en sport hvor hund og fører gennemfører en bane som er designet af en rally dommer. Hund og fører gennemfører i deres eget tempo en bane med bestemte øvelser (10 - 20 stk. afhængig af klassen). Hver af disse øvelser er angivet med et nummereret skilt, der angiver hvilken øvelse der skal udføres. Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionelle lydighedsprøver. Der bliver lagt vægt på samarbejdet mellem hund og fører både under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne, men der kræves ikke en perfekt ”plads” position. Efter at dommeren har kommanderet ”fremad” skal hund og fører selvstændigt gennemføre hele den nummererede bane korrekt. Det er tilladt føreren at tale, rose, opmuntre, klappe i hænder eller på låret og bruge ethvert verbalt udtryk til opmuntring, hvis der ikke tydeligt er angivet andet i reglerne. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner. 

Årets Rallyhund i Dansk Schapendoes Klub (DSK)
DSK kårer ved årets afslutning, Årets Rallyhund på baggrund af de indsendte resultater – se reglerne under “Resultater Rally”.