Klubben

Klubben er stiftet den 7. september 1997

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og  forpligtelser, at arbejde for at fremme kendskabet til Schapendoes og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl, at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.