DoesData

Den officielle DoesDatabase.
DoesData er en ny, fælles international database, stiftet af 4 schapendoes-klubber: DSK(Danmark), SKK(Schweiz), IGS (Tyskland) og VNS(Holland). Fra 2015 er NSK(Norge) også medlem af databasen.

 

Hvad skete der, før Doesdata.
Oprindeligt var der næsten ingen hollandske schapendoes udenfor Holland. Alle schapendoes stammer direkte fra hollandske forfædre. Derfor havde VNS alle oplysninger angående disse hunde og også deres gode og dårlige egenskaber. 
Disse oplysninger var oprindelig på skrift, men siden starten af computertiden blev de gemt i en database. Flere forskellige programmer blev brugt i løbet af årene, nogle blev for små andre blev ikke opdaterede og nyt måtte findes. 
Hvorfor har vi brug for en fælles database?
Flere og flere schapendoes bor og opdrættes udenfor Holland. På nuværende tidspunkt er antallet af fødte schapendoes  i Holland mindre end antallet af schapendoes født i udlandet. I 2012 blev der født 375 hvalpe i Holland og 498 i øvrige lande.
Tidligere ”vogtede” forskellige nationale Schapendoes klubber deres oplysninger om avl som en hemmelig skat. Derfor var det svært at samle oplysningerne om avl i de forskellige lande. Men en god opdrætter vil gerne udveksle viden og  genmateriale for at sikre fremtidens eksistens af schapendoesracen. Uden god udveksling af information er en fornuftig avl næppe muligt.
Det er oplagt at en fælles database er den bedste måde at udveksle og gemme avlsinformationer, så da der skulle købes et nyt program, var det logisk at søge efter et program med optimale muligheder.
Hvorfor blev der købt en online-database?
Det blev hurtigt tydeligt for VNS at der skulle købes et program fra ZooEasy. Så var spørgsmålet om andre lande ville være med og i givet fald hvilke lande.
I gennem mange år har det i ISF( international schapendoes federation) regi været på dagsorden at internationalt samarbejde om en fælles database for Schapendoes ville være et stort ønske.  Derfor gav IGS, SSK og DSK med det samme deres samtykke og støtte til programmet, da de så det som en unik chance til at få opfyldt ønsket. 
For klubber fra andre lande er der stadig mulighed for at melde sig til DoesData, ligesom Norge meldte sig pr.1.januar 2014.. 
Fordi den nye database skulle være tilgængeligt for forskellige mennesker samtidigt og fra forskellige lande, var kun en online-database muligt. Kun på denne måde kan alle informationer være gemt pålideligt og samtidig være tilgængelige for alle. Efter sammenligninger mellem forskellige programmer er ZooEasy  Online valgt som bedste og er nu basis for Officielle Schapendoes Databank for de nævnte klubber.
På trods af de mange forskellige meninger og holdninger er alle ansvarlige glade for at det lykkedes at starte et internationalt projekt. Det er til schapendoesracens bedste. 


På nuværende tidspunkt.
Ved sådan et projekt, hvor forskellige klubber kommer med hver deres interesser, er databasen det vigtigste. Selvfølgeligt skal det aftales hvordan vi skal håndtere oplysninger. Det er også vigtigt hvilke regler der skal laves, i tilfælde af uenighed.
Forening DoesData blev stiftet den 8. februar 2013. Denne forening er ejer af Databasen. Fra hver af de deltagende klubber  skal der være en repræsentant i bestyrelse. Endvidere er ”supermanager” (Godelieve de Wit-Bazelmans) også medlem af bestyrelsen. Databasen er ’online’. Størstedelen af oplysningerne stammer fra tidligere databaser fra VNS og derfor er disse data mest på hollandsk. Supermanageren har allerede været i gang i 1,5 år med at kontrollere, og korrigere, det har været et stort arbejde med en database på næsten  23.000 hunde.
Som første skridt skulle en lille gruppe brugere teste Databasen. Derfor fik avlsudvalgene fra deltagende lande adgang med en ”reader’s account”. Disse grupper havde allerede tidligere haft tilgang til informationer, gennem f.eks. telefonisk kontakt. På den måde kunne der opdages småfejl og der kunne foreslås forbedringer og tilføjelser. 
Hvert land skal have én eller flere managers, som er ansvarlige for at vedligeholde data fra deres registrerede schapendoes.  Eventuelle informationer angående udenlandske hunde, skal gives videre til den nævnte manager.
Hvorfor har vi brug for DoesData, hvis vi har Wikidoes?
Does Data er en officiel database for de samarbejdende Schapendoes klubber. DoesData skal være et centralt redskab for alle avlsudvalg i de 5 nævnte lande. Data, der skal lægges ind, kontrolleres og er officielle. Mange data kommer fra nationale Schapendoes klubber. 
Der imod er  Wikidoes en personlige database, fyldt med information, der gives frivillig af ejere og opdrættere af schapendoes.  Derfor kan den aldrig erstatte en officielle database for raceklubber.

DoesData lige nu.
Det er aftalt med DoesData klubberne, at deres medlemmer kan ansøge om en ”reader’s account” til DoesData. I alle lande er prisen den samme. 
Andre interesserede kan købe en ”reader’s account”, hvis de er medlem af VNS (den hollandske schapendoes klub) og deres egen nationale klub IKKE er en del af samarbejdet om DoesData. De skal så ansøge om en ”reader’s account” ved VNS.
Der er allerede gjort en masse arbejde, men vi regner med jeres forståelse og tålmodighed for alt hvad der ligger og venter.
På website kan man finde en ansøgningsformular til et password til en ”reader’s account” eller en ”breeders account” til DoesData.  En ”reader’s account” giver adgang til alle stamoplysninger og helbredsoplysninger. Endvidere findes der en del billeder af hunde, eventuelle  udstillingsresultater, avlsbedømmelser m.m.  En ”breeders account” giver mulighed for selv at lægge fotos mm ind om egne hunde, samt skrive egne notater på andre hunde. Disse notater er ikke synlige for andre og slettes automatisk det øjeblik ens account lukkes.
Der kan laves fiktive parringskombinationer og der kan udregnes indavlsprocent. Du kan finde stamtavler og der kan ses lister over afkom i flere generationer  m.m.


En ”reader’s account” er gratis, medens det koster kr. 100,00 kr for en” breeders account”. Se ansøgningsskema ovenfor eller under skemaer.
 


Avls-og sundhedsudvalget
Inge Bysted og Lone Köser