Avlsvejledning

- for Dansk Schapendoes Klub.

Hvalpekuld planlægning: Blanketten udfyldes og indsendes til avlsudvalget senest 14 dage før et møde og gerne 3 mdr. før forventet parring.

Møderne i 2024 er i uge 5, 18, 35 & 45.

Der ydes vejledning til klubbens medlemmer på følgende betingelser og fremgangsmåde:

  1. Henvendelse om avlsvejledning skal ske skriftligt på skemaet ”hvalpekuld planlægning ”  senest 14 dage før ASU holder møde, gerne 3 mdr. før parringen.
  2. Tæven skal være avlsgodkendt. 
  3. Når ASU får henvendelsen/papirerne, fra tæveejeren, behandles forespørgslen på førstkommende møde i udvalget. Udvalget afholder 4 møder årligt, datoer offentliggøres i klubbladet og på klubbens hjemmeside (www.schapendoes.dk) 
  4. ASU foreslår 2 hanhunde som skønnes egnet, og som findes på klubbens ”hanhundeliste”.
  5. Tævehunde-ejeren tilsendes navnene på hanhundene samt ejerens navn og adresse, så man kan søge evt. yderligere oplysninger eller se hunden/e. Hanhundeejerne tilsendes samtidig besked om, at deres hund er anbefalet til en parring, og tævens papirer vedlægges. Det er op til tæve-ejeren selv at vælge, hvilken af de foreslåede hanner der skal bruges.Tæve-ejeren kontakter selv hanhunde-ejeren for nærmere aftale.Når hanhunden er valgt, og/eller parringen er sket, meddeles dette til kontaktperson i Avls- & Sundhedsudvalget.
  6. Hanhundelisten revideres løbende, og for at være på den aktuelle liste kræves det at ejeren skal være medlem af Dansk Schapendoes Klub (DSK).
  7. Hvis parringer er foretaget i samarbejde med Avls- & Sundhedsudvalget i overensstemmelse med de Etiske Regler for DSK og avlsanbefalingerne for DKK , udstedes et certifikat, der skal følge hver hvalp.
    Se under Etiske regler

Har man selv et ønske om en specifik hanhund, skrives det på "hvalpekuld planen" og avlsudvalget behandler så ønsket på det efterfølgende møde.

Udvalgets redskaber for at kunne yde denne service er, avlsbedømmelse med fotos, oplysninger via hundeweb og DoesData, viden fra den Hollandske Schapendoes Forening, kendskab til racen og avl, samt personlig opdrætter-erfaring.