Medlemsskab

Kontingenter 2022

Juniormedlemmer, til og med det 18.år            kr. 150,-
Årligt medlemsskab for 1 person                      kr. 300,-
Husstandsmedlem (2. person i husstanden)    kr. 150,-
Nye medlemmer (året ud) 1. halvår                  kr. 150,- 
Nye medlemmer (året ud) 2. halvår                  kr.  75,-
Ekstra gebyr for udenlandske medlemmer       kr.  50,-

Henvendelse vedr. medlemsskab, adresseændring m.v. til klubbens kasserer.

Nye medlemmer betaler til klubbens bankkonto.
Alle andre betaler kontingent som DKK opkræver i januar
Betalingsfrist : den 10. februar