Indmeldelse

Vil du indmeldes i Schapendoes klubben så udfyld nedenstående blanket.
Først efter at kontingent er indbetalt på klubbens konto 1551-16718521 eller på MobilPay 513567, er du indmeldt i klubben.

Du finder priser her: KONTINGENT

Indmeldelses blanket.
 

Ja
Nej, sendes snarest muligt
Medlem
Familiemedlem ( Min ægtefælde/samlever er medlem i forvejen )