Sundhed / Sygdom

For at vi kan registerere, forebygge og forhindre sygdomme indenfor vores race, bedes alle relevante oplysninger indsendes vedr. konstaterede sygdomme hos jeres schapendoes. Er den blevet aflivet pga. sygdom bedes I oplyse den pågældende dyrlæges tlf og vi rekvirerer oplysningerne

ALLE schapendoes ejere - både medlemmer af klubben samt ikke medlemmer - er meget velkommen til at indberette via nedenstående blanket.

Opdrætter anvender SUNDHEDSREGISTRERINGSBLANKET til registrering af oplysninger om hvalpekuldets sundhedstilstand. Klik på linket her for at registrere:

Det er vigtigt, at schapendoes’en er en sund hund.

Gennem oplysning, ærlighed og samarbejde er der mulighed for at udføre et seriøst avlsarbejde.

Det er endvidere vigtigt at have et sted, hvor trådene samles. I 2005 oprettede man et såkaldt sygdomsregister under avls- og sundhedsudvalget i Dansk Schapendoes Klub . Der er således udpeget en person, dyrlæge Margaretha Nannberg, til at tage imod oplysninger om sygdomme. Disse skal så sammenlignes med andre indkomne oplysninger og der skal råbes vagt i gevær! hvis der er sygdomme, der kan se ud til at danne et mønster tydende på arvelighed.
Ved forskellige lejligheder, såsom medlemsmøde eller opdrættermøde, kan de indkomne oplysninger fremlægges for medlemmerne. Derudover kommer der af og til oplysninger i klubbens blad om enkelte sygdomme, samt at der er mulighed for også der at bringe statistikker m.m. fra registeret.
Avls- og sundhedsudvalget kan bruge oplysningerne sammen med avlsbedømmelser og stamtavler til hjælp ved anbefalinger af avlspartnere.


De fleste schapendoes sælges til ”kæl og klap” og går ikke ind i avlen. Ikke desto mindre er det uhyre vigtigt at få information fra såvel disse hundes ejere som også fra opdrætterne for at have et komplet billede af sundhedstilstanden i racen.
Der er flere muligheder for at give oplysninger. Enten ringer man til sin opdrætter, som så vil gå videre med oplysningerne. Eller man henvender sig direkte til klubbens kontaktperson, eller udfylder skemaet her på siden. Det er ligeledes vigtigt at få oplysninger både fra medlemmer og ikke-medlemmer. Man behøver ikke være medlem for at kontakte sygdomsregisteret.


Det kan være svært at vide, om en sygdom er ”indberetningspligtig”, men klubben vil hellere have mange henvendelser end få. Ved alvorlige sygdomme med aflivning til følge, er det meget ønskeligt med en obduktion, der til tider vil være den eneste vej til en nøjagtig diagnose. Hvis man oplyser navn og kliniknavn på den dyrlæge, der har haft med en patient at gøre, har klubben mulighed for få journaludskrifter, laboratorieresultater m.v.


Indtil videre rummer registeret oplysninger om følgende grupper af sygdomme: Hjertelidelser, øjenlidelser, foderintolerance, nyrelidelser, epilepsi, bugspytkirtellidelse, mulig hjerneblødning, kræft, forkalkninger i ryggen (spondylose), navlebrok, kronisk tarmbetændelse, smalle underkæber, hudbetændelse, ledlidelser. Kun enkelte af disse er der flere indberetninger om.


Generelt må vi slå fast, at schapendoes’en er en sund race. Derved skulle det gerne blive.


Mail eller ring gerne til Margaretha Nannberg, hvis I oplever sygdomme hos jeres schapendoes!
Tlf.+45 30 22 44 56  eller mbnannberg@gmail.com  

Sygdomsregistreringsskema kan også findes under  "skemaer".