Etiske regler

Etiske regler i Dansk Schapendoes Klub

 1. Avl bør kun finde sted med fysisk- og psykisk sunde hunde, der er avlsbedømte og avlsgodkendte, DNA gentestede for PRA eller er PRA fri grundet aners DNA test, ECVO øjenlyste (max 12 mdr gammel) eller øjenlyste med godkendt resultat efter det fyldte 8. år .
 2. Hunde med arvelige defekter må ikke anvendes i avlen. Parringer der har givet hvalpe med alvorlige defekter bør naturligvis ikke gentages.
 3. Indavlskvotienten bør ikke overstige 6,25% 
 4. Hundene skal være mindst 24 mdr. gammel på parringstidspunktet.
 5. En tæve bør have et parringsinterval på minimum 10 måneder før næste kuld eller hvis hun parres i to på hinanden efterfølgende løbetider, bør den næste løbetid springes over.
 6. En tæve bør maksimalt få 5 kuld hvalpe i alt.
 7. Første kuld før tæven er fyldt 5 år.
 8. Sidste kuld inden tæven fylder 8 år.
 9. En hanhund må maksimalt bruges til 5 kuld i Danmark.
 10. Det er en opdrætters pligt at: Give hvalpekøbere fyldestgørende oplysninger om hvalpen, forældredyrene, racen, samt fodring og pasning.

Note til pkt.1: ECVO manualens kap.8 følges m.h.t. hvilke øjendygdomme i hvilken klasse der bør udelukkes fra avl. https://www.ecvo.eu/media/8-vet_advice.pdf

Note til pkt.2: Hunde, der lider af epilepsi, PDA, nyresygdomme og autoimmunsvigt er udelukkede fra avl.

Hunde med blå øjne, medfødt haleknæk, blinde, døve, over- eller underbid med tab af kontakt, flere manglende tænder (undtagen P1 og M3) og aggression er udelukket fra avl.

 1.