Etiske regler

Etiske regler i Dansk Schapendoes Klub

  1. Avl bør kun finde sted med fysisk- og psykisk sunde hunde, der er avlsbedømte og godkendte, DNA gentestede for PRA eller er PRA fri grundet aners DNA test, øjenlyste inden for 1 år eller øjenlyste med godkendt resultat efter det fyldte 8. år .
  2. Hunde med arvelige defekter må ikke anvendes i avlen. Parringer der har givet hvalpe med alvorlige defekter bør naturligvis ikke gentages.
  3. Indavlskvotienten bør ikke overstige 6,25% 
  4. Hundene skal være mindst 24 mdr. gammel på parringstidspunktet.
  5. En tæve bør have et parringsinterval på minimum 10 måneder før næste kuld eller hvis hun parres i to på hinanden efterfølgende løbetider, bør den næste løbetid springes over.
  6. En tæve bør maksimalt få 5 kuld hvalpe i alt.
  7. Første kuld før tæven er fyldt 5 år.
  8. Sidste kuld inden tæven fylder 8 år.
  9. En hanhund må maksimalt bruges til 5 kuld i Danmark.
  10. Det er en opdrætters pligt at: Give hvalpekøbere fyldestgørende oplysninger om hvalpen, forældredyrene, racen, samt fodring og pasning.